Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trong Microsoft Exchange Server 2019 hoặc Exchange Server 2016, khi bạn chạy lệnh như thiết lập hộp thư có cần chuyển cùng với chuyển đổi - Whatif: $False, các kiểm định bỏ qua để thực hiện hộp thư tập lệnh này.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật sau:

Cho Exchange Server 2019, cài đặt tích lũy Cập Nhật 2 cho Exchange Server 2019 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2019.

Cho Exchange Server 2016, cài đặt tích lũy Update 13 cho Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về các ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×