Bài viết này mô tả các vấn đề xảy ra khi bạn sử dụng trình kiểm tra chính tả trong Microsoft .NET 4.6.1 Windows 8.1 hoặc phiên bản mới hơn của Windows.

Lưu ý Thông tin sau áp dụng cho Windows Vista SP2, Windows 7 hoặc Windows 8.

Triệu chứng

Hỗ trợ kiểm tra chính tả trong các ngôn ngữ, kiểm tra chính tả trong Windows Presentation Foundation (WPF) trong Windows 8.1, phiên bản mới được cập nhật ngay bây giờ. Tuy nhiên, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau khi bạn sử dụng trình kiểm tra chính tả trong .NET Framework 4.6.1:

  • Khi tính năng trên yêu cầu (FoD) gói ngôn ngữ được cài đặt trong Windows, ngôn ngữ tương ứng được hỗ trợ để kiểm tra chính tả. Tuy nhiên, không phải tất cả các ngôn ngữ có một gói ngôn ngữ FoD được hỗ trợ để kiểm tra chính tả. Chỉ các ngôn ngữ gói ngôn ngữ FoD tương ứng đã cài đặt trong Windows được hỗ trợ.

    Lưu ý Khi bạn thêm một phím cụ thể, Windows 10 tự động tải xuống và cài đặt gói FoD tương ứng từ Windows Update. Quá trình này có thể yêu cầu kết nối Internet và có thể mất vài phút để hoàn thành. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn dành cho Windows 8.1.

  • Kiểm tra chính tả không được hỗ trợ cho phần tin điều kiện.

  • Từ điển tuỳ chỉnh không hoạt động như một điều khiển từ điển bắt đầu với .NET Framework 4.6.1. Từ điển này hiển thị các hành vi sau đây:

    • Từ điển được đăng ký bởi bất kỳ điều khiển hộp hoặc RichTextBox ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản của các điều khiển trong ứng dụng.

    • Từ điển được đăng ký bởi bất kỳ điều khiển hộp hoặc RichTextBox ảnh hưởng đến điều khiển các quá trình khác đã kiểm tra chính tả được kích hoạt.

  • Hệ thống sẽ áp dụng giới hạn về kích thước tích luỹ từ điển tuỳ chỉnh mà có thể được đăng ký trong một phiên người dùng. Khi này đạt giới hạn, bên dưới kiểm tra chính tả hệ thống (đó là một phần của Windows) tự động bỏ qua các yêu cầu bổ sung để đăng ký từ điển tuỳ chỉnh.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×