You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Khi bạn chạy lệnh Test-ExchangeSearch không có tham số hoặc khi bạn chạy với tham số - MailboxDatabase trong môi trường Microsoft Exchange Server 2013 tại chỗ, lệnh không chạy thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Không thể tìm thấy hộp thư theo dõi trong cơ sở dữ liệu hộp thư "database_name".
+ CategoryInfo: NotSpecified: (:) [Kiểm tra-ExchangeSearch] ManagementObjectNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId: [Server = EXCHANGE, RequestId =Request_ID, dấu thời gian =ngày giờ] [FailureCategory = lệnh ManagementObjectNotFoundException] 4ADC2C61,Microsoft.Exchange.Management.Sear
ch.TestSearch
+ PSComputerName: Exchange.contoso.com


Lưu ý Nếu bạn chạy lệnh ghép ngắn Test-ExchangeSearch tham số khác, lệnh chạy thành công.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra nếu tên sự cố các hộp thư trong Microsoft Exchange Server 2013 đã được thay đổi.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 13 cho Exchange Server 2013 hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×