Bạn có thể gán lại một số phím để truy nhập các lệnh, lối tắt hoặc các tính năng Trung tâm Bàn phím và Chuột Microsoft khác nhau cho phù hợp hơn với phong cách làm việc của mình.

Lưu ý: Các tùy chọn được liệt kê trong trình hướng dẫn này sẽ khác nhau tùy thuộc vào phím được chọn. Ví dụ: vì bạn không thể gán lại phím Windows, nên tùy chọn duy nhất có sẵn là tắt phím đó.

Để gán lại một phím

  1. Tải xuống và cài đặt Trung tâm chuột và bàn phím Microsoft.

  2. Kết nối bàn phím mà bạn muốn cấu hình.

  3. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Trung tâm Bàn phím và Chuột Microsoft.

  4. Từ danh sách hiển thị các tên phím, hãy chọn phím mà bạn muốn gán lại.

  5. Trong danh sách lệnh của phím mà bạn muốn gán lại, hãy chọn một lệnh.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×