Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thiết đặt mặc định cho các chức năng rxExec là chạy một phiên bản trên cụm chức năng của bạn cho mỗi nút có sẵn. Cũng có thể để đặt tham số elemType lõi, trong trường hợp các phiên bản của giải trí sẽ chạy trên một nút, nhưng số không vượt quá số tối đa của lõi có sẵn trên nút đó.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×