GIỚI THIỆU

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 bao gồm công cụ Stsadm.exe dòng lệnh quản lý máy chủ Windows SharePoint Services và trang web. Microsoft đã thêm vào một hoạt động mới với công cụ Stsadm.exe. Thao tác này được gọi là hoạt động "renamesite".

Bài viết này mô tả cách sử dụng thao tác "renamesite" để thay đổi URL của tập hợp trang web lưu trữ tên URL mới.

Thông tin

Để có được các hoạt động "renamesite", cài đặt hotfix 939592. Sau đó, sử dụng thao tác "renamesite" để thay đổi URL của tập hợp trang web lưu trữ tên URL mới.

Làm thế nào để lấy hotfix

Để biết thêm thông tin về hotfix 939592, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Mô tả gói hotfix Windows SharePoint Services 3.0 939592 : ngày 29 tháng 12 năm 2007

Làm thế nào để sử dụng thao tác "renamesite"

Để thay đổi URL của tập hợp trang web lưu trữ tên URL mới, sử dụng cú pháp sau hoạt động "renamesite" tại dấu nhắc lệnh:

stsadm.exe -o renamesite - oldurl oldUrl - newurl newUrlVí dụ: một Stsadm.exe dòng lệnh cho hoạt động "renamesite" giống như các lệnh sau:

Stsadm -o renamesite - oldurl "http://host-named URL trang web bộ sưu tập" - newurl "http://new máy chủ tên URL bộ sưu tập trang web"Lưu ý:

  • Bộ sưu tập trang web sẽ ở cùng các ứng dụng Web và nội dung cơ sở dữ liệu sau khi thay đổi.

  • Đảm bảo rằng URL mới có thể truy cập ứng dụng Web. Điều này bao gồm các chương trình giao thức, tên máy chủ và số cổng.

  • Tên máy chủ trang web thu thập URL mới phải không đã được sử dụng như một URL ánh xạ truy cập thay thế.

  • Bạn không thể sử dụng công cụ chuyển đổi tập hợp trang web có tên máy chủ tập hợp trang web dựa trên đường dẫn hoặc chuyển tập hợp trang web dựa trên đường dẫn đến tập hợp trang web có tên máy chủ.

  • Công cụ này không làm việc với một tập hợp trang web dựa trên đường dẫn.

Để biết thêm thông tin về công cụ dòng lệnh Stsadm.exe, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

http://technet2.microsoft.com/windowsserver/WSS/en/library/f9f9a3eb-ce46-4dbb-a15c-9fad9eb32ec71033.mspx

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×