Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tôi có một tập lệnh chạy tốt RRE 7.4.0 và kịch bản tạo 4 histograms. Khi histogram1 được tạo ra, tôi có thể thấy trong cửa sổ thiết bị đồ hoạ R nhưng sau đó khi histogram2, 3 và 4 được tạo ra theo thứ tự, tôi chỉ có thể xem cuối một histogram4. Tôi không thấy một cách để di chuyển và thực hiện việc lên/xuống trang và xem tất cả 4.

Có một số tùy chọn có thể khởi tạo tuỳ chọn này khi bắt đầu tập lệnh của tôi?

Mẫu

plot.fun <- function(){ # Opens a window and starts recording 
windows(record=TRUE) 
op <- par(ask=TRUE) 
on.exit(par(op))

# Simple set of 5 plots - you can add you plotting code here

for (i in 1:5){ 
plot(1:i) 

#Stops recording. 
windows.options(record=FALSE) 

plot.fun()


Khi bạn thực hiện điều này, bạn có thể nhấn < nhập > hoặc bấm tiếp theo thông qua các trang trình bày. Khi chúng được trả lại, bạn có thể trang lên hoặc xuống để điều hướng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×