Tóm tắt

Bài viết này mô tả cách xoá các mục gần đây trong danh sách phát của Windows Media Player.

Thông tin

Sử dụng phương pháp sau để xoá các mục nhập mới nhất từ danh sách phát của Windows Media Player:

 • Sử dụng Registry Editor để xoá thủ công khóa RecentURLList hoặc khóa RecentFileList.

 • Sử dụng tính năng xoá lịch sử trong Dòng Windows Media Player 9.

Sử dụng Registry Editor

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

322756 cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Để xoá các mục nhập danh sách phát:

 1. Khởi động Trình soạn Sổ đăng ký (Regedt32.exe).

 2. Định vị rồi bấm vào khóa đăng ký sau:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentFileList

 3. Nếu bạn đang sử dụng Windows Media Player 6.4, bấm
  RecentURLList, sau đó bấm xoá trên máy
  Chỉnh sửa menu.

  Nếu bạn đang sử dụng hoặc Windows Media Player 7, 7.1 hoặc Windows Media Player cho Windows XP, bấm
  RecentFileList, sau đó bấm xoá trên máy
  Chỉnh sửa menu.

 4. Thoát khỏi Trình soạn Sổ đăng ký.

Lưu ý Khoá đăng ký này được tạo lại khi bạn mở tệp trong Media Player.

Xoá các mục khỏi sổ đăng ký

Để xoá các mục khỏi danh sách phát, bạn có thể xoá một trong các khoá đăng ký sau:

 • Để xoá nội dung đã được trực tiếp từ một trang Web cụ thể, xoá khoá đăng ký sau:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentURLList

 • Để xoá danh sách toàn bộ tệp bạn mới chơi, xoá khoá đăng ký sau:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentFileList

Cả những thiết đặt này tồn tại Media Player 7 và sau đó. Nếu bạn bỏ chọn cài đặt RecentFileList , bạn không thể xoá nội dung đầy đủ. Một số tệp URL có thể vẫn xuất hiện trên màn hình chơi.

Xoá mục gần đây trong Windows Media Player 9 và 10 nhóm

 1. Bấm vào tuỳ chọn trong các
  Menu công cụ .

 2. Bấm vào tab Bảo mật .

 3. Bấm vào nút Xoá lịch sử để xóa danh sách phát mới tệp Windows Media Player.

 4. Nếu bạn đang sử dụng Windows Media Player 9, bấm vào
  Xóa CD/DVD nút Xóa Windows Media Player mới phát danh sách CD và DVD.

 5. Nếu bạn đang sử dụng Windows Media Player 10, bấm vào
  Nút Xóa cache để xóa Windows Media Player mới phát danh sách CD và DVD.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×