Làm thế nào có thể kiểm soát bộ nhớ tiêu thụ cách mạng R?

Bộ nhớ tiêu thụ cách mạng R còn lại để hệ điều hành và không thể được kiểm soát trong R tự.

R sẽ mặc định cố gắng lấy càng nhiều bộ nhớ là cần thiết để hoàn thành công việc từ hệ điều hành.

Trên Linux, bạn có thể sử dụng tiện ích hệ thống như 'ulimit' để thiết lập các hạn chế quá trình người dùng, bạn có thể sử dụng Windows

công cụ 'Quản lý tài nguyên hệ thống Windows'.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×