Làm thế nào chúng tôi sẽ nhập dữ liệu từ Trung tâm và Impala?

Bạn có thể sử dụng trình điều khiển JDBC hoặc trình điều khiển ODBC được cung cấp bởi nhà cung cấp cơ sở dữ liệu.

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt và sử dụng trình điều khiển ODBC. Nếu bạn dùng chuẩn ODBC, bạn có thể sử dụng chức năng rxImport() RevoScaleR
nhập dữ liệu vào một tập tin XDF và làm việc với tập dữ liệu lớn trong cách mạng R không phù hợp trong bộ nhớ. Tuỳ chọn này không khả dụng nếu bạn muốn sử dụng phương pháp JDBC.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×