Bạn có thể sử dụng trình điều khiển JDBC hoặc trình điều khiển ODBC được cung cấp bởi nhà cung cấp cơ sở dữ liệu.

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt và sử dụng trình điều khiển ODBC. Nếu bạn dùng chuẩn ODBC, bạn có thể sử dụng chức năng rxImport() RevoScaleR
nhập dữ liệu vào một tập tin XDF và làm việc với tập dữ liệu lớn trong cách mạng R không phù hợp trong bộ nhớ. Tuỳ chọn này không khả dụng nếu bạn muốn sử dụng phương pháp JDBC.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×