Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn đăng nhập vào một trạm Windows đa Server 2011, lượng trong nhà có thể thấp hơn lần bạn đăng nhập. Mỗi lần mà bạn đăng nhập vào nhà, lượng giảm nhẹ từ trước khi bạn đăng nhập.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do lượng không được lưu đúng khi bạn đăng xuất.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2555129 Bản Cập Nhật 1 cho Windows Server đa 2011

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, lượng được lưu một cách chính xác khi bạn đăng xuất. Khi bạn đăng nhập lại lượng được đặt ở mức tương tự mà nó đã được thiết lập sau khi đăng nhập trước ngày.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×