Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Trong môi trường vùng Active Directory, bạn có tài khoản người dùng.

 • Tên người dùng chính (UPN) của tài khoản khác với tên tài khoản quản lý tài khoản bảo mật (SAM). Ví dụ: UPN tài khoản tương tự như "username@domain.com" và tên SAM của tài khoản tương tự như "domain\username2."

 • Các thông tin được lưu trữ trên máy khách đang chạy Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1) hoặc Windows Server 2008 R2 SP1.

 • Bạn luôn đăng nhập vào máy tính bằng cách sử dụng phương pháp UPN.

 • Bạn thay đổi mật khẩu tài khoản người dùng bằng cách sử dụng máy tính. Ví dụ: bạn nhấn Ctrl + Alt + Del và sau đó bấm Thay đổi mật khẩu.


Trong trường hợp này, thông tin đăng nhập của bạn được lưu trữ trong quá trình máy chủ xác thực bảo mật cục bộ (Lsass.exe) không được Cập Nhật.

Lưu ý Bạn được nhắc nhập uỷ nhiệm để tiếp tục truy nhập tài nguyên mạng vì sự cố này.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do các tập tin Kerberos.dll cố gắng so sánh thay đổi mật khẩu trong định dạng UPN tên người dùng và định dạng tên người dùng của SAM trong phiên đăng nhập Kerberos. Vì UPN và tên SAM khác trong trường hợp này, các thông tin trong quá trình Lsass.exe không được Cập Nhật.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật cho Windows 8 và Windows Server 2012

Để khắc phục sự cố này trong Windows 8 hoặc Windows Server 2012, cài đặt bản Cập Nhật 2883201. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói cập nhật này, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2883201 Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 bản Cập Nhật: tháng 10 năm 2013

Thông tin hotfix cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:

 • Gói dịch vụ 1 (SP1) của Windows 7

 • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1)


Để biết thông tin về cách lấy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ, xem thông tin về gói dịch vụ 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Ghi chú về thông tin tệp cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  SR_Level

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760
  1.
  22 xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "Thông tin dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 tệp bổ sung". MẸ, tập tin và bảo mật liên quan (.cat) danh mục tệp, đều rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Kerberos.dll

6.1.7601.22320

543,232

09-May-2013

15:00

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Kerberos.dll

6.1.7601.22320

716,800

09-May-2013

16:48

x64

Kerberos.dll

6.1.7601.22320

543,232

09-May-2013

15:00

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Kerberos.dll

6.1.7601.22320

1,500,672

09-May-2013

14:06

IA-64

Kerberos.dll

6.1.7601.22320

543,232

09-May-2013

15:00

x86


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Xem mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

X86_105464f0bcefff5c823c85ef7e2a6145_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22320_none_577025fde8de9e12.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

705

Ngày (UTC)

09-May-2013

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22320_none_e958f6542839218e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

33,218

Ngày (UTC)

09-May-2013

Thời gian (UTC)

15:31

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Amd64_630fbf298ccd270a69b3b6436c50bdab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22320_none_1a8c4b651db1eb5b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

709

Ngày (UTC)

09-May-2013

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_dc6f8c55832a2063a19bd37139ef1db0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22320_none_eb85560a53ca7ec6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,060

Ngày (UTC)

09-May-2013

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22320_none_457791d7e09692c4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

33,222

Ngày (UTC)

09-May-2013

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22320_none_4fcc3c2a14f754bf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

22,967

Ngày (UTC)

09-May-2013

Thời gian (UTC)

15:17

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Ia64_076d0f4bdda7660ed79792a959875a7b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22320_none_8b6b2d94028ecce7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.058

Ngày (UTC)

09-May-2013

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22320_none_e95a9a4a28372a8a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

33,220

Ngày (UTC)

09-May-2013

Thời gian (UTC)

15:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22320_none_4fcc3c2a14f754bf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

22,967

Ngày (UTC)

09-May-2013

Thời gian (UTC)

15:17

Nền tảng

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×