Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn được đặt là người đại diện để quản lý nhiều Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016. Mỗi lần khi bạn đăng nhập vào máy khách, bạn nhận được thông báo "Bạn đã nhập như người đại diện cho..." cho mỗi người thêm bạn như một người đại diện, ngay cả khi họ đã được loại bỏ.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt 1 ngày 2018, Cập Nhật (KB4018367) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×