Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn tạo một nhóm bảo mật phổ quát kích hoạt thư trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2013.

  • Bạn tạo một hộp thư tài nguyên, chẳng hạn như một phòng họp.

  • Bạn đặt nhóm là tài nguyên người đại diện trong hộp thư tài nguyên bằng cách chạy lệnh ghép ngắn Set-CalendarProcessing .

Trong trường hợp này, các thành viên của nhóm bảo mật phổ quát không có quyền để thêm người uỷ quyền hộp thư tài nguyên.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do nhóm được thêm vào các thuộc tính đối tượng Active Directory của hộp thư tài nguyên. Tuy nhiên, nhóm không được thêm vào mục kiểm soát truy cập cho thư mục tương ứng của thư mục tài nguyên.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ 7 dành cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×