Triệu chứng

Khi bạn chạy lệnh ghép ngắn Search-Mailbox với khóa thuộc tính tệp đính kèm trong Exchange Server 2013, kết quả tìm kiếm danh sách tất cả các mục có chứa chuỗi truy vấn "đính kèm".

Nguyên nhân

Vấn đề này xảy ra do thuộc tính tệp đính kèm không giới hạn chỉ tìm kiếm phần đính kèm trong thư điện tử.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt 12 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này, bạn có thể sử dụng từ khóa thuộc tính AttachmentNames hạn chế phạm vi tìm kiếm để chỉ mục có tên tệp đính kèm được chỉ định. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các từ khóa thuộc tính AttachmentNames như trong ví dụ sau:

Hộp thư tìm kiếm user_name - EstimateResultOnly - SearchQuery AttachmentNames:attachment_name

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×