Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2016, lệnh Set-ServerComponentState hỗ trợ phạm vi ghi được xác định trong phạm vi quản lý vai trò dựa trên truy cập điều khiển (RBAC).

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì phạm vi không được xác nhận trong quá trình xử lý lệnh.

Giải pháp

Exchange Server 2016

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt 10 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×