Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành: 05/14/2019

Phiên bản: .NET framework 4.8

Bản Cập Nhật tích luỹ cho .NET Framework 4.8 là người mới bắt đầu với bản cập nhật Windows 10 tác giả (Phiên bản 1703).

Ở phía bên trái của trang này, bạn có thể tìm danh sách tất cả các bản Cập Nhật tích luỹ cho .NET Framework 4.8 đã được phát hành cho phiên bản Windows này. Bạn cũng có thể tìm thêm thông tin về bản phát hành và bất kỳ vấn đề đã biết.

Intalling các bản cập nhật mới nhất, đảm bảo rằng bạn cũng nhận được bất kỳ bản Cập Nhật trước đó bạn có thể đã mất, bao gồm mọi bản vá bảo mật quan trọng.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp kích hoạt hoặc khắc phục sự cố Windows, hãy xem các chủ đề trợ giúp dưới đây:

Thông tin liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×