Triệu chứng

Giả sử rằng Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 dựa trên máy tính bảng được cấu hình để yêu cầu người dùng nhấn Ctrl + Alt + Del trước khi đăng nhập vào máy tính bảng. Tuy nhiên, sau khi bạn thực hiện khởi động nguội trên máy tính bảng hoặc bạn khóa viên, một trong các thông báo sau được hiển thị cho phù hợp trên màn hình đăng nhập cho bạn làm thế nào để đạt được nhắc uỷ nhiệm:

Nhấn và giữ nút Windows và sau đó nhấn nút nguồn điện để đăng nhập.

Nhấn và giữ nút Windows rồi nhấn nút nguồn điện để mở khóa.
Lưu ý:

  • Hành động mong muốn là thư cũng cho bạn có thể sử dụng lối tắt bàn phím Ctrl + Alt + Del để khởi động quá trình đăng nhập.

  • Vấn đề này cũng xảy ra trong Windows 8 và Windows RT.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để giải quyết vấn đề này dành cho Windows 8 và Windows RT, bạn phải nâng cấp hệ điều hành Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Để giải quyết vấn đề này đối với Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, cài đặt bản Cập Nhật 2911106.

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật 2911106, thư được cập nhật sau:

Nhấn và giữ nút Windows và sau đó nhấn nút nguồn điện để đăng nhập (hoặc bạn có thể mở bằng cách nhấn Ctrl + Alt + Delete)

Nhấn và giữ nút Windows rồi nhấn nút nguồn điện để mở khóa. (Hoặc bạn có thể mở bằng cách nhấn Ctrl + Alt + Delete)
Để biết thêm thông tin về cách tải gói cập nhật rollup này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2911106 Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×