Lỗi "0x80041013" trên nhà cung cấp WMI trong Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một máy tính đang chạy Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

  • Bạn sử dụng một nhà cung cấp phương tiện quản lý Windows (WMI) được chia sẻ từ xa truy vấn chuyển mở rộng nhóm.

Trong trường hợp này, các truy vấn không thành công và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

0x80041013


Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2962409. Để biết thêm thông tin về cách tải gói cập nhật rollup này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×