Thông tin cập nhật

Bản Cập Nhật KB 3004394 được phát hành ngày 10 tháng 4 năm 2014 có thể gây ra các vấn đề trên máy tính đang chạy Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 SP1. Điều này bao gồm không cài đặt bản Cập Nhật trong tương lai. Bản cập nhật mới này có sẵn cho KB 3004394 khỏi máy tính của bạn.

Để biết thêm chi tiết về bản Cập Nhật KB 3004394, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3004394 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho chương trình chứng chỉ gốc Windows trong Windows

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Windows Update.

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống các tệp sau từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Hệ điều hành

Bản cập nhật

Tất cả các phiên bản của Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên Itanium

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×