Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả sự cố xảy ra trong dịch vụ FTP trên máy tính đang chạy Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1) hoặc Windows Server 2008 R2 SP1. Một hotfix có sẵn để khắc phục sự cố này. Hotfix này có một điều kiện tiên quyết.

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra khi bạn cố gắng tải xuống tệp khi tệp được vẫn được viết, ngay cả khi ứng dụng ghi vào tệp đã mở tệp bằng cách xác định giá trị FILE_SHARE_READ chế độ chia sẻ. Khi sự cố này xảy ra, bạn không thể tải xuống tệp và dịch vụ FTP trả về thông báo lỗi tương tự như sau:


550 trình không thể truy nhập tệp vì nó đang được sử dụng bởi một tiến trình.

Thông tin về cập nhật nóng

Quan trọng Cài đặt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt hotfix này. Nếu bạn thực hiện thay đổi ngôn ngữ cụ thể trong các hotfix sẽ không được áp dụng, và bạn sẽ phải cài đặt hotfix. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có ngày 2014 update rollup cho Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2 (2919355) được cài đặt trong Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Hoặc cài đặt gói dịch vụ 1 cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 và lưu ý

Quan trọng Các hotfix Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1/Windows Server 2012 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

  • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường

    liệt kê riêng trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ftpconfigext.dll

8.5.9600.17725

16,896

11-Mar-2015

01:05

x86

Ftpctrlps.dll

8.5.9600.17725

10.240 người

11-Mar-2015

01:17

x86

Ftpmib.dll

8.5.9600.17725

10,752

11-Mar-2015

01:15

x86

Ftpres.dll

8.5.9600.16384

14,848

22-Aug-2013

04:16

x86

Ftpsvc.dll

8.5.9600.17725

344,064

11-Mar-2015

00:57

x86

Ftpsvc.mof

Không áp dụng

69,990

21-Aug-2013

23:46

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ftpconfigext.dll

8.5.9600.17725

19,968

11-Mar-2015

01:44

x64

Ftpctrlps.dll

8.5.9600.17725

14,848

11-Mar-2015

01:59

x64

Ftpmib.dll

8.5.9600.17725

13,312

11-Mar-2015

01:56

x64

Ftpres.dll

8.5.9600.16384

14,848

22-Aug-2013

11:44

x64

Ftpsvc.dll

8.5.9600.17725

393,216

11-Mar-2015

01:33

x64

Ftpsvc.mof

Không áp dụng

69,990

22-Aug-2013

06:51

Không áp dụng

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012 và lưu ý

Quan trọng Windows 8 và hotfix cho Windows Server 2012 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8/Windows Server 2012" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

  • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường

    liệt kê riêng trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ftpconfigext.dll

8.0.9200.16384

15,360

26-Jul-2012

03:18

x86

Ftpctrlps.dll

8.0.9200.16384

10.240 người

26-Jul-2012

03:18

x86

Ftpmib.dll

8.0.9200.16384

10,752

26-Jul-2012

03:18

x86

Ftpres.dll

8.0.9200.16384

14,848

26-Jul-2012

02:44

x86

Ftpsvc.dll

8.0.9200.21616

319,488

07-Sep-2015

15:17

x86

Ftpsvc.mof

Không áp dụng

69,990

25-Jul-2012

20:18

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ftpconfigext.dll

8.0.9200.16384

17,920

26-Jul-2012

03:05

x64

Ftpctrlps.dll

8.0.9200.16384

14,336

26-Jul-2012

03:05

x64

Ftpmib.dll

8.0.9200.16384

13,312

26-Jul-2012

03:05

x64

Ftpres.dll

8.0.9200.16384

14,848

26-Jul-2012

02:34

x64

Ftpsvc.dll

8.0.9200.21616

369,664

07-Sep-2015

14:23

x64

Ftpsvc.mof

Không áp dụng

69,990

25-Jul-2012

20:16

Không áp dụng

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2 và lưu ý

Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

  • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường

    liệt kê riêng trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ftpconfigext.dll

7.5.7601.22982

16,384

05-Mar-2015

04:10

x86

Ftpctrlps.dll

7.5.7601.22982

9,728

05-Mar-2015

04:10

x86

Ftpmib.dll

7.5.7601.22982

10.240 người

05-Mar-2015

04:10

x86

Ftpres.dll

7.5.7601.22982

14,848

05-Mar-2015

04:06

x86

Ftpsvc.dll

7.5.7601.22982

310,272

05-Mar-2015

04:10

x86

Ftpsvc.mof

Không áp dụng

69,252

05-Mar-2015

01:25

Không áp dụng

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ftpconfigext.dll

7.5.7601.22982

18,432

05-Mar-2015

04:23

x64

Ftpctrlps.dll

7.5.7601.22982

13,824

05-Mar-2015

04:23

x64

Ftpmib.dll

7.5.7601.22982

12.800

05-Mar-2015

04:23

x64

Ftpres.dll

7.5.7601.22982

14,848

05-Mar-2015

04:19

x64

Ftpsvc.dll

7.5.7601.22982

351,232

05-Mar-2015

04:23

x64

Ftpsvc.mof

Không áp dụng

69,252

05-Mar-2015

01:15

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ftpconfigext.dll

7.5.7601.22982

40.960

05-Mar-2015

03:31

IA-64

Ftpctrlps.dll

7.5.7601.22982

22,528

05-Mar-2015

03:31

IA-64

Ftpmib.dll

7.5.7601.22982

23,552

05-Mar-2015

03:31

IA-64

Ftpres.dll

7.5.7601.22982

14,848

05-Mar-2015

03:27

IA-64

Ftpsvc.dll

7.5.7601.22982

786,432

05-Mar-2015

03:31

IA-64

Ftpsvc.mof

Không áp dụng

69,252

05-Mar-2015

01:07

Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_88477c24b79c92385578f0352a6516ea_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_5ff770c55b197b27.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

11-Mar-2015

Thời gian (UTC)

18:44

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_df4cabbbb108f83e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

25,960

Ngày (UTC)

11-Mar-2015

Thời gian (UTC)

18:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_4c334a7f318e7e5b0bdf61bacbd3b9cd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_840b577ca9139d62.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.046

Ngày (UTC)

11-Mar-2015

Thời gian (UTC)

18:44

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_3b6b473f69666974.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

25,966

Ngày (UTC)

11-Mar-2015

Thời gian (UTC)

18:44

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17725_none_45bff1919dc72b6f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

11,518

Ngày (UTC)

11-Mar-2015

Thời gian (UTC)

02:14

Nền tảng

Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows Server 2012

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.796 người

Ngày (UTC)

07-Sep-2015

Thời gian (UTC)

20:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_45c1a58d100ee3357dacc59a34b0a8c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21616_none_685dff9493f2bf6a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

07-Sep-2015

Thời gian (UTC)

20:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21616_none_47ed5c4a7feacaa3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

25,960

Ngày (UTC)

07-Sep-2015

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8 và Windows Server 2012

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_b087fa0c367f7370602f10d4508f20b2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21616_none_f2e8ac0ad63dacec.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.046

Ngày (UTC)

07-Sep-2015

Thời gian (UTC)

20:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21616_none_a40bf7ce38483bd9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

25,966

Ngày (UTC)

07-Sep-2015

Thời gian (UTC)

20:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,014

Ngày (UTC)

07-Sep-2015

Thời gian (UTC)

20:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21616_none_ae60a2206ca8fdd4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

11,518

Ngày (UTC)

07-Sep-2015

Thời gian (UTC)

15:37

Nền tảng

Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_e4fb02832e7fb01c91d04ed77281e7c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22982_none_6e54d57c40f84bd9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

05-Mar-2015

Thời gian (UTC)

18:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22982_none_4cae5c2b0d3b3de6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

29,360

Ngày (UTC)

05-Mar-2015

Thời gian (UTC)

04:38

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_b93790dbe7a40a5efb8702b6f12cedf6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22982_none_d9aeae6490df6469.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.046

Ngày (UTC)

05-Mar-2015

Thời gian (UTC)

18:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22982_none_a8ccf7aec598af1c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

29,366

Ngày (UTC)

05-Mar-2015

Thời gian (UTC)

04:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22982_none_b321a200f9f97117.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

11,568

Ngày (UTC)

05-Mar-2015

Thời gian (UTC)

04:33

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Ia64_157ca3abf4ced819a8b64f4c9aa67d48_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22982_none_8bde54fca1a45ba4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.044

Ngày (UTC)

05-Mar-2015

Thời gian (UTC)

18:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22982_none_4cb000210d3946e2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

29,363

Ngày (UTC)

05-Mar-2015

Thời gian (UTC)

04:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22982_none_b321a200f9f97117.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

11,568

Ngày (UTC)

05-Mar-2015

Thời gian (UTC)

04:33

Nền tảng

Không áp dụng

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×