Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sự cố

Trong khi nhập các tệp .pst từ thiết bị bên ngoài trong Outlook 2010, thông báo lỗi "Bạn có thể không sử dụng được tệp. Không có đủ quyền để sử dụng tệp pst" xuất hiện. "Bạn có thể không sử dụng được tệp. Không có đủ quyền để sử dụng tệp pst".

Nguyên nhân

Khi nhập các tệp .pst từ thiết bị bên ngoài trong Windows 7 sau khi xuất các tệp .pst từ Windows XP sang thiết bị bên ngoài, các sự cố này sẽ xuất hiện. Nguyên nhân của vấn đề này có thể là do tài khoản người dùng cho Windows XP và Windows 7 không tương thích hoặc kiểm soát tài khoản đã được đặt không đúng.


Giải phápalternate text

Nếu bạn sử dụng cả hai phương pháp, rủi ro bảo mật có thể tăng lên. Đồng thời, máy tính và mạng có thể dễ dàng bị người dùng gây hại và phần mềm độc hại như vi-rút tấn công. Trước khi áp dụng thay đổi này, bạn có thể muốn đánh giá các rủi ro liên quan đến việc thực hiện bước này trong các môi trường cụ thể. Nếu bạn đã quyết định thực hiện bước này, hãy tiến hành các phương pháp bổ sung để giữ an toàn cho hệ thống.Phương pháp 1: Đặt quyền là "Mọi người" trên các tệp .pst để nhập

 1. Bấm chuột phải vào tệp .pst mà bạn sắp nhập và bấm vào Thuộc tính. Trong bài viết này, backup.pst đã được sử dụng cho tệp .pst là một ví dụ.

  alternate text

 2. Trong màn hình thuộc tính backup.pst, bấm vào Thuộc tính, sau đó bấm vào Chỉnh sửa.

  alternate text

 3. Trong màn hình quyền backup.pst , bấm Thêm.

  alternate text

 4. Trong màn hình Chọn người dùng, máy tính, tài khoản dịch vụ hoặc nhóm, nhập Mọi người sau đó bấm vào Xác nhận.

  alternate text

 5. Trong cả hai màn hình quyền backup.pst và thuộc tính backup.pst, bấm vào Xác nhận.

  alternate text

 6. Nhập lại tệp .pst để xem vấn đề đã được giải quyết chưa.
Phương pháp 2: Đặt kiểm soát tài khoản người dùng là "Không thông báo"

Vui lòng làm theo các bước tiếp theo theo thứ tự sau.

 1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Pa-nen Điều khiển.

  alternate text

 2. Trong Pa-nen Điều khiển, bấm Tài khoản Người dùng và An toàn Gia đình.

  alternate text

 3. Trong màn hình Tài khoản Người dùng và An toàn Gia đình, bấm vào Tài khoản Người dùng.

  alternate text

 4. Trong màn hình Tài khoản Người dùng, bấm vào Thay đổi Thiết đặt Kiểm soát Tài khoản Người dùng.

  alternate text

 5. Trong màn hình Thiết đặt Kiểm soát Tài khoản Người dùng, đặt kiểm soát tài khoản người dùng thành Không thông báo, là mức thấp nhất và bấm vào Xác nhận.

  alternate text

  alternate text

  Khi thông báo Kiểm soát Tài khoản Người dùng xuất hiện, nhập mật khẩu quản trị viên hoặc bấm Có.


 6. Khởi động lại máy tính và nhập lại tệp .pst để xem vấn đề đã được giải quyết chưa.


  alternate text

  Nếu sự cố đã được giải quyết, bạn phải khôi phục Thiết đặt Kiểm soát Tài khoản Người dùng trở lại bước ban đầu để ngăn các chương trình gây hại thay đổi máy tính.Thông tin Bổ sung

Bảng bên dưới chỉ ra cách các thiết đặt cho từng bước và các thiết đặt ảnh hưởng đến bảo mật.

Thiết đặt

Mô tả

Ảnh hưởng đến Bảo mật

Luôn thông báo

 • Trước khi thay đổi máy tính hoặc thiết đặt Windows trong chương trình yêu cầu quyền quản trị viên, thông báo lỗi sẽ xuất hiện.

 • Sau khi bạn nhận thông báo, màn hình sẽ mờ đi và bạn không thể thực hiện được các tác vụ khác trong máy tính nữa trừ khi bạn chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu được hiển thị trong hộp thoại UAC. Khi màn hình ở trạng thái bị mờ, không thể khởi chạy được chương trình nào cả, và chúng tôi gọi đây là "màn hình an toàn".

 • Đây là thiết đặt an toàn nhất.

 • Nếu bạn nhận được thông báo, vui lòng đọc các nội dung trong từng hộp thoại trước khi cho phép các thay đổi trên máy tính này.

Chỉ thông báo khi cố gắng thay đổi máy tính trong chương trình.

 • Trước khi thay đổi máy tính trong chương trình yêu cầu quyền quản trị viên, thông báo lỗi sẽ xuất hiện.

 • Khi cố gắng thay đổi thiết đặt Windows yêu cầu quyền quản trị viên, thông báo sẽ không xuất hiện.

 • Khi các chương trình ngoài Windows cố gắng thay đổi các thiết đặt Windows, bạn sẽ nhìn thấy thông báo.

 • Điều này thường an toàn để cho phép thay đổi với thiết đặt Windows mà không nhận thông báo. Tuy nhiên, các lệnh hoặc dữ liệu có thể được chuyển tới một số chương trình nhất định được cung cấp với Windows, các chương trình này có thể bị lạm dụng bởi phần mềm độc hại trong máy tính để cài đặt các tệp hoặc thay đổi các thiết đặt. Do đó bạn nên cẩn thận khi cho phép các chương trình thi hành trên máy tính.

Chỉ thông báo khi cố gắng thay đổi máy tính trong chương trình(không làm mờ màn hình)

 • Trước khi thay đổi máy tính trong chương trình yêu cầu quyền quản trị viên, thông báo lỗi sẽ xuất hiện.

 • Khi cố gắng thay đổi thiết đặt Windows yêu cầu quyền quản trị viên, thông báo sẽ không xuất hiện.

 • Khi các chương trình ngoài Windows cố gắng thay đổi các thiết đặt Windows, bạn sẽ nhìn thấy thông báo.

 • Thiết đặt này giống với "Chỉ thông báo khi cố thay đổi máy tính trong chương trình" nhưng thông báo sẽ không được hiển thị trên màn hình an toàn.

 • Nếu bạn sử dụng thiết đặt này, các chương trình khác có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc hiển thị hộp thoại bởi vì hộp thoại UAC không tồn tại trên màn hình an toàn. Nếu phần mềm độc hại sẵn sàng chạy trên máy tính, thiết đặt này có thể có đôi chút rủi ro.

Không thông báo

 • Thông báo không được hiển thị trước khi thay đổi được hiển thị trên máy tính. Khi được đăng nhập với tư cách quản trị viên, chương trình có thể tạo ra các thay đổi trái phép trên máy tính.

 • Nếu bạn được đăng nhập với tư cách người dùng chuẩn, tất cả các tác vụ yêu cầu quyền quản trị viên sẽ tự động được bỏ qua.

 • Khi chọn thiết đặt này, bạn phải khởi động lại máy tính và hoàn thành việc vô hiệu hóa UAC. Sau khi UAC bị vô hiệu hóa, người dùng được đăng nhập với tư cách là quản trị viên sẽ luôn có quyền quản trị.

 • Đây là thiết đặt ít an toàn nhất. Nếu UAC được đặt thành không hiển thị thông báo, máy tính có thể chịu rủi ro về bảo mật.

 • Nếu UAC được đặt để không hiển thị thông báo, bạn nên cẩn thận khi chạy các chương trình vì chương trình đã thi hành có thể truy cập máy tính với quyền giống như quyền của người dùng để đọc hoặc thay đổi vùng hệ thống được bảo vệ, dữ liệu người dùng cá nhân, tệp đã lưu và các mục đã lưu khác từ máy tính. Các chương trình này cũng có thể liên lạc và trao đổi thông tin với tất cả đích được liên kết với máy tính bao gồm Internet.
Tham khảoGửi Phản hồi

alternate text


Là quý khách hàng, phản hồi của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Vui lòng sử dụng biểu mẫu Gửi Phản hồi bên dưới và cung cấp cho chúng tôi các ý kiến quý báu của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×