Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn nhìn vào tệp nhật ký - bạn thấy-

g ++-I/usr/lib64/Revo-7.0/R-3.0.2/lib64/R/include - DNDEBUG-tôi... / inst/bao gồm / / tôi/usr/local/bao gồm - fpic -g-O2 - c Date.cpp -o Date.o
thực hiện: g ++: lệnh không được tìm thấy
thực hiện: *** [Date.o] lỗi 127
LỖI: không thể đóng gói 'Rcpp'

Điều này cho thấy rằng g ++ không cài đặt hình ảnh hoặc không có $PATH

Cài đặt bằng cách sử dụng - yum cài đặt gcc-c ++ và sau đó thêm vào đường dẫn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×