You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Vấn đề

.Net lỗi nhận được khi cài đặt RRE trên máy tính.

Giải pháp

Cài đặt .NET Framework 3.5 SP1, sau đó thử lại Revo R Windows installer.

Có vẻ như loại lỗi có thể xảy ra khi bạn có một cài đặt phiên bản trước của Microsoft .NET Framework không hợp lệ trên máy tính của bạn.

Tôi khuyên bạn nên làm như sau trong nỗ lực để khắc phục sự cố này:

1). dỡ cài đặt cách mạng doanh nghiệp R từ Panel(look for the 'Revolution R Enterprise 4.0' icon under the 'Programs and Features Group' and remove it) điều khiển Windows.

2). tìm mọi phiên bản từ trước 'Microsoft.NET Framwork' trong 'Chương trình và tính năng' và gỡ cài đặt
đó là tốt.

3). sau khi thực hiện điều này, cài đặt ' cách mạng doanh nghiệp R 4.0' và cố gắng chạy một ví dụ nhanh từ các
' Hướng dẫn bắt đầu'.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×