Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn di chuyển hộp thư Microsoft Exchange Server 2010 sang Exchange Online trong môi trường kết hợp có Microsoft Exchange Server 2016 cài đặt, di chuyển không ngẫu nhiên và trả về thông báo lỗi sau:

Tạm thời CommunicationErrorTransientException có lỗi. Hệ thống sẽ thử lại

Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi TransientException:

Dấu thời gian: Ngàygiờ
FailureType: CommunicationErrorTransientException
FailureHash: ea66
FailureCode:-2146233088
MapiLowLevelError: 0
FailureSide: nguồn
FailureSideInt: 1
ExceptionTypes: {Exchange, chứng}
ExceptionTypesInt: {1, 2}
Thông báo: Cuộc gọi ' https://mail. DomainName.com/EWS/mrsproxy.svc tên máy chủ. DomainNamecom (x. x. x. x mũ: AFFFBF7FFFFFCB07FFFF)' không thành công.
Chi tiết lỗi: ngoại lệ từ HRESULT: <0x80D5DC38>. --> Ngoại lệ từ HRESULT: <0x80D5DC38>.

Lưu ý Trong phần "Chi tiết lỗi" thông báo này, mã hex HRESULT "0x80D5DC38" thể hiện mã hex thực tế được tạo ra.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 5 cho Exchange Server 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×