Triệu chứng

Khi bạn cố gắng truy cập một số chia sẻ tài nguyên từ một Windows Vista gói dịch vụ 2 (SP2)-dựa trên Windows Server 2008 SP2 trên máy tính, sự cố máy tính. Ngoài ra, bạn nhận được một thông báo lỗi dừng giống như sau:

STOP: 0x00000027 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)

Lưu ý:

 • Các tham số trong thông báo lỗi dừng này thay đổi, tuỳ thuộc vào cấu hình máy tính.

 • Không phải tất cả các lỗi "Stop 0x00000027" là do sự cố này.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì hệ thống thực hiện hành động không chính xác khi một tệp điều khiển khối (FCB) bị đơn lẻ.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy Windows Vista SP2 hoặc Windows Server 2008 SP2.

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

935791 Cách lấy gói dịch vụ Windows Vista mới nhất

Để biết thêm thông tin về cách tải gói dịch vụ Windows Server 2008, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:

968849 Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008

Thông tin đăng ký

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Ghi chú thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008Quan trọng Windows Server 2008 và Windows Vista hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  SR_Level

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.600
  2.
  23 xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường

  liệt kê riêng


  trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Vista và Windows Server 2008". Các tệp MUM và tệp MANIFEST và các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Rdbss.sys

Phiên bản tệp

6.0.6002.23160

Kích thước tệp

225,792

Ngày (UTC)

12-Jul-2013

Thời gian (UTC)

08:20

Nền tảng

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Rdbss.sys

Phiên bản tệp

6.0.6002.23160

Kích thước tệp

289,280

Ngày (UTC)

12-Jul-2013

Thời gian (UTC)

08:45

Nền tảng

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Rdbss.sys

Phiên bản tệp

6.0.6002.23160

Kích thước tệp

680,448

Ngày (UTC)

12-Jul-2013

Thời gian (UTC)

07:49

Nền tảng

IA-64


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Vista và Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

X86_70e86a302295ebf24b8279078422c63f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23160_none_8d9c0e3d9542f779.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

693

Ngày (UTC)

12-Jul-2013

Thời gian (UTC)

20:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23160_none_5c03f5e177de1d3e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,856

Ngày (UTC)

12-Jul-2013

Thời gian (UTC)

10:36

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Amd64_74d85627bc1a5ef8db331253899af5e4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23160_none_04dd71eea2a981af.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

697

Ngày (UTC)

12-Jul-2013

Thời gian (UTC)

20:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23160_none_b8229165303b8e74.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

7,113

Ngày (UTC)

12-Jul-2013

Thời gian (UTC)

11:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Ia64_ecb5e1d7ae65888b76bdf9d2c5ed19e3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23160_none_949a282201b2d1ab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

695

Ngày (UTC)

12-Jul-2013

Thời gian (UTC)

20:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23160_none_5c0599d777dc263a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

7.107

Ngày (UTC)

12-Jul-2013

Thời gian (UTC)

10:15

Nền tảng

Không áp dụngBạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×