Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Máy tính lỗi trong quá trình sao lưu khi truy cập các vị trí cụ thể được sử dụng cho các hoạt động sao lưu bằng cách sử dụng một phần mềm bên thứ ba. Ngoài ra, bạn nhận được lỗi dừng giống như:


STOP: 0x00000050 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)


N otes

  • Lỗi này cho biết sự cố PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50).

  • Các tham số trong thông báo lỗi dừng này thay đổi, tuỳ thuộc vào cấu hình máy tính.

  • Không phải tất cả "0x00000050" dừng lỗi do vấn đề này.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt ngày 2016 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB3156418).

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả phần mềm updates。

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×