Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn không chắc chắn nếu điều này là phải sửa chữa? Chúng tôi đã thêm vấn đề này chúng tôi chẩn đoán kết xuất bộ nhớ mà có thể xác nhận.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một Hyper-V máy chủ đang chạy Windows Server 2012 R2.

  • Bạn chạy Windows Server 2012 hoặc Windows Server 2012 R2 máy ảo (VM) trên máy chủ Hyper-V.

Trong trường hợp này, bạn nhận được một thông báo lỗi dừng giống như sau:

STOP: 0x0000007F (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)

Lưu ý:

  • Lỗi dừng 0x0000007F cho biết sự cố UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP.

  • Các tham số trong thông báo lỗi dừng này phụ thuộc vào cấu hình máy tính.

  • Không phải tất cả lỗi dừng "0x0000007F" do vấn đề này.

Sự cố này xảy ra nếu các điều kiện sau là đúng:

  • Phiên bản VM là một phần của mạng load balancing (NLB) cụm và chờ máy được đặt cấu hình mở rộng mối quan hệ.

  • Phiên bản máy ảo đang phục vụ giao thông qua IP Cụm NLB.

  • Yêu cầu ngừng khởi động hoặc thoát được gửi bằng một trong hai phiên bản VM.

Giải pháp

Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật 2955164. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2955164 Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×