Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có các đám mây riêng Microsoft System Center 2012 R2.

  • Bạn tạo một tín liệu khôi phục trang web Microsoft Azure.

  • Bạn đăng ký một hệ thống Trung tâm Virtual Machine Manager (SCVMM) đang chạy trên Windows Server 2012 R2 bằng cách sử dụng tín liệu. Ngoài ra, máy chủ SCVMM quản lý một máy chủ ảo có cụm Hyper-V được cấu hình bằng cách sử dụng một địa chỉ IP tĩnh.

  • Bạn cấu hình máy chủ ảo riêng để sao chép sang Microsoft Azure.

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Hyper-V sao cụm Broker không được cài đặt cho cụm.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2962409. Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật, sự hiện diện của Hyper-V sao Broker để sao chép sang Azure là tuỳ chọn. Khi khôi phục trang web được cấu hình, các tác vụ được thực hiện bởi Hyper-V sao Broker được thực hiện trên trang phục và SCVMM. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật 2962409, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2962409 Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về cách cấu hình Microsoft Azure Hyper-V khôi phục trình quản lý, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Thông tin chung về cách cấu hình Microsoft Azure Hyper-V khôi phục trình quản lýĐể biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×