Triệu chứng

Giả sử rằng bạn nhận được một tin nhắn tức thời (IM) trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016 và IM có liên kết UNC chứa chỉ tên máy chủ (\\MachineName) hoặc bắt đầu với file://. Khi bạn bấm vào liên kết, bạn không thể mở, và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Rất tiếc, chúng tôi không thể mở các liên kết.


Tuy nhiên, nếu kết UNC chứa tên máy chủ và chia sẻ, bạn có thể mở thư mà không có bất kỳ lỗi nào.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tháng 6, 2016, (KB3127980) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×