VẤN

Khi bạn khởi động bàn điều khiển quản lý Exchange trong Exchange Server 2010, sau đó bạn tìm cách kết nối với tổ chức Exchange Online của bạn trong Office 365, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Lỗi khởi tạo failedThe sau xảy ra khi nhận thông tin phạm vi quản lý cho tài khoản người dùng <> ': không thể tìm thấy hội đồng ' Microsoft. Exchange. Data. Directory, phiên bản = 15.0.0.0, Culture = Neutral, PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35 '.

BỞI

Sự cố này xảy ra nếu một phạm vi quản lý trong môi trường Exchange Online của bạn được gán cho người dùng đang mở bàn điều khiển quản lý Exchange. Phạm vi quản lý thường được dùng để giới hạn tài khoản người dùng nào đó có thể thực hiện thay đổi. 

LỖI

Để giải quyết vấn đề này, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây, phù hợp với tình huống của bạn:

  • Sử dụng Remote PowerShell để quản lý tổ chức Exchange Online của bạn. Remote PowerShell cho phép bạn tạo một phiên trình bao từ xa để kết nối trực tiếp đến Exchange Online. Để biết thêm thông tin, hãy xem kết nối với Exchange Online bằng PowerShell từ xa.

  • Nếu không có máy chủ Exchange 2003 trong môi trường tại chỗ của bạn, bạn có thể sử dụng Exchange Server 2013 làm máy chủ hỗn hợp. Người quản trị có thể quản lý cả môi trường Exchange tại cơ sở và Exchange Online bằng cách sử dụng trung tâm quản trị Exchange (EAC) được tích hợp trong Exchange 2013.

  • Sử dụng bàn điều khiển quản lý Exchange (EMC) trong Exchange 2010 để quản lý các hộp thư tại cơ sở và sử dụng trung tâm quản trị Exchange trong Exchange Online để quản lý hộp thư điện toán đám mây.

  • Trong Exchange Online, hãy loại bỏ phạm vi quản lý khỏi vai trò quản lý được gán cho người dùng hoặc nhóm đang sử dụng bàn điều khiển quản lý Exchange.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với phạm vi quản lý, hãy xem Tìm hiểu về phạm vi vai trò quản lý. Bạn vẫn cần trợ giúp? Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet của Exchange.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×