Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Bạn cài đặt bản Cập Nhật tháng 10 năm 2013 cho các cấu phần web Microsoft Lync Server 2013 trong Microsoft Windows Server 2012 R2 trong môi trường Lync Server 2013.

 • Bạn có nhiều phiên khởi tạo giao thức (SIP) miền và URL hội tương ứng trong môi trường.

 • Bạn bấm quay số trong URL không được đặt là hoạt động.

Trong trường hợp này, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau:

 • Nếu bạn sử dụng Internet Explorer, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi trong trang web:

  Nội dung này không thể hiển thị trong khung.

  Ngoài ra, liên kết sau đây sẽ xuất hiện ở cuối trang web.

  Mở nội dung này trong một cửa sổ mới.

 • Nếu bạn sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome, một trang web trống sẽ xuất hiện.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2937297 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.738 Lync Server 2013 máy chủ cấu phần web

Thông tin

Để biết thêm chi tiết về bản Cập Nhật tháng 10 năm 2013 cho các cấu phần web Lync Server 2013, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.556 Lync Server 2013, thành phần Web 2881688 : tháng 10 năm 2013

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×