Triệu chứng

Khi một ứng dụng API được Quản lý Truyền thông Hợp nhất (UCMA) tạo ra một hội thảo, sau đó gia nhập hội thảo với tư cách người dự đáng tin cậy, mục nhập lỗi sau đây được ghi nhật ký trong nhật ký sự kiện máy chủ Front End trong Microsoft Skype for Business Server 2019: 

Đã gặp phải ngoại lệ chưa được xử lý trong Thông báo về hội thảo Service

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật tích lũy Tháng Mười Hai 2021 6 cho Skype for Business Server 2019, Thông báo về hội thảo.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×