Lỗi: pandoc Phiên bản 1.12.3 hoặc cao hơn là bắt buộc và không tìm thấy

Vấn đề

Thông báo lỗi xuất hiện khi kết xuất tệp rmd sử dụng rmarkdown:

> rmarkdown::render('c:\\data\\testfile.rmd')
Lỗi: pandoc Phiên bản 1.12.3 hoặc cao hơn là bắt buộc và không tìm thấy

Giải pháp

Để khắc phục lỗi này, bạn cần để nhận được thư viện pandoc và cài đặt trên máy tính mà RRE cũng được cài đặt. Bài viết này, cài đặt thư viện pandoc mới nhất có thể được tìm thấy trên trang web này:

https://github.com/jgm/pandoc/releases/tag/1.15.0.6

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×