Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn đặt cấu hình đăng nhập phương pháp của Microsoft Lync cho Mac 2011 để tự động hoặc thủ công. Khi bạn đăng nhập vào Lync dành cho Mac 2011, bạn nhận được thông báo lỗi cho biết thông tin đăng nhập người dùng không chính xác.

Nếu bạn thay đổi phương pháp đăng nhập để thay thế, bạn sẽ kết thúc quá trình đăng nhập. Tuy nhiên, sau khi bạn đăng nhập, Lync dành cho Mac 2011 sẽ đóng băng trong khoảng 25 giây, và sau đó sẽ đăng xuất. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Lync Server không thể truy cập (đúng nguyên văn)


Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hay cài đặt bản cập nhật sau:

Cập Nhật 2963369 2963369 Lync dành cho Mac 2011 14.0.9

Lưu ý Nếu vấn đề này chưa được giải quyết sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật, bạn phải xoá tệp EndpointConfiguration.cache trong đường dẫn sau:

<Drive>: \Documents\Microsoft User Data\Microsoft Lync Data\ <sip_user> \

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×