Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Nếu bạn có điểm kết nối dịch vụ từ xa và bạn đã cài đặt chi nhánh hiện tại của trình quản lý cấu hình, phiên bản 2002 sớm Cập Nhật đổ chuông trước ngày 30 tháng 3, 2020, bạn sẽ thấy một lỗi thời gian chờ tương tự như sau trong Trung tâm quản trị.

Sắp hết thời gian chờ kết quả. Đảm bảo rằng điểm kết nối dịch vụ trình quản lý cấu hình đang hoạt động và có kết nối với điện toán đám mây.

 

Giải pháp

  1. Sao chép tệp Microsoft. ConfigurationManagement. ManagementProvider. dll từ thư mục bin\x64 của máy chủ site đến thư mục bin\x64 của dịch vụ kết nối từ xa.

  2. Khởi động lại dịch vụ SMS_EXECUTIVE trên máy chủ điểm kết nối dịch vụ.

Tham khảo

Người thuê đính kèm: chi tiết về ConfigMgr Client trong Trung tâm quản trị (bản xem trước)

Khắc phục các chi tiết về ConfigMgr Client trong Trung tâm quản trị (bản xem trước)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×