Lỗi "TooManyObjectsOpenedException" khi bạn chạy lệnh "Get-PublicFolderMailboxDiagnostics" trong Exchange Server

Triệu chứng

Khi bạn chạy lệnh Get-PublicFolderMailboxDiagnostics để xem sự kiện cấp thông tin về các thư mục công cộng trong Windows PowerShell, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

[PS] C:\Windows\system32 > Get-PublicFolderMailboxDiagnostics-Identity "Public_folder_mailbox" Quá trình không có thuộc tính chính xác. + CategoryInfo: NotSpecified: (:) [Get-PublicFolderMailboxDiagnostics] TooManyObjectsOpenedException + FullyQualifiedErrorId: [Server =server_name, RequestId =ID_number, dấu thời gian = ngày ] [FailureCategory = lệnh TooManyObjectsOpenedException] 513F4A69,Microsoft.Exchange.Management.MapiTas KS. GetPublicFolderMailboxDiagnostics + PSComputerName: server_name

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì thư mở đối tượng vượt quá giới hạn khi hộp thư mục công cộng có hơn 250 đẩy đồng bộ hoá thư mở.

Giải pháp

Exchange Server 2016

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt 10 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×