Triệu chứng

Thùng rác không xuất hiện trên màn hình trong Windows Vista hoặc trong Windows XP. Do đó, bạn không thể sử dụng Thùng rác để thực hiện các tác vụ như khôi phục tệp đã bị xóa. Bài viết này sẽ giúp bạn làm cho Thùng rác hoạt động trở lại.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này trong Windows Vista, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel điều khiển.

 2. Bấm Diện mạo và cá nhân hóa, bấm Cá nhân hóa, rồi bấm Đổi biểu tượng trên màn hình nền.

 3. Bấm để chọn hộp kiểm Thùng rác, rồi bấm OK.

Các bước tiếp theo

Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể thử quy trình trong phần “Cách khắc phục”.

Để giải quyết sự cố này trong Windows XP, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

Phương pháp 1: Sử dụng chương trình đã loại bỏ Thùng rác để khôi phục Thùng rác


Lưu ý Nếu bạn đã sử dụng chương trình TweakUI để ẩn Thùng rác, hãy làm theo các bước sau để khôi phục Thùng rác về màn hình nền. Nếu bạn không sử dụng chương trình TweakUI, hãy xem Phương pháp 2 hoặc Phương pháp 3.

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hăy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng kư nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:

322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập
  regedit, rồi bấm OK.

 2. Nếu bạn đang sử dụng menu Bắt đầu chuẩn của Windows XP

  1. Tìm khóa đăng kí sau:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel

  2. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào giá trị DWORD của sổ đăng ký sau, rồi bấm vào Sửa đổi:

   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

  3. Trong hộp Dữ liệu giá trị, nhập
   0, rồi bấm OK. (Tiện ích TweakUI đặt giá trị này thành 1 để ẩn biểu tượng Thùng rác.)

  Nếu bạn đang sử dụng menu Bắt đầu cổ điển của Windows XP

  1. Tìm khóa đăng kí sau:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu

  2. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào giá trị DWORD của sổ đăng ký sau, rồi bấm vào Sửa đổi:

   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

  3. Trong hộp Dữ liệu giá trị, nhập
   0, rồi bấm OK. (Tiện ích TweakUI đặt giá trị này thành 1 để ẩn biểu tượng Thùng rác.)

 3. Bấm Thoát để thoát Trình soạn sổ đăng ký.

Các bước tiếp theo
 • Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể thử quy trình trong phần “Cách khắc phục”.

Phương pháp 2: Chỉnh sửa sổ đăng ký để khôi phục Thùng rác


Lưu ý Nếu quản trị viên hệ thống đã sử dụng cài đặt Chính sách nhóm để ẩn Thùng rác (hoặc "Tất cả biểu tượng") trên Màn hình nền, hãy xem Phương pháp 3.

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hăy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng kư nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:

322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Để chỉnh sửa sổ đăng ký khiến biểu tượng Thùng rác hiện lại trên màn hình nền, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm vào Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.

 2. Trong hộp Mở, nhập
  regedit, rồi bấm OK.

 3. Tìm khóa đăng kí sau:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace

 4. Bấm chuột phải vào khóa đăng ký bạn đã tìm trong bước 3, trỏ vào Mới, rồi bấm Khóa.

 5. Nhập {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, rồi nhấn ENTER.

 6. Bấm vào khóa
  {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} mới mà bạn đã tạo trong bước 5.

 7. Trong ngăn bên phải, bấm đúp vào mục nhập.
  (Mặc định).

 8. Trong hộp thoại Chỉnh sửa chuỗi, nhập
  Thùng rác trong hộp Dữ liệu giá trị, rồi bấm OK.

 9. Đóng Trình soạn sổ đăng ký.

Các bước tiếp theo

Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể thử quy trình trong phần "Cách khắc phục".

Phương pháp 3: Sử dụng Trình chỉnh sửa đối tượng chính sách nhóm để khôi phục Thùng rác

Nếu quản trị viên hệ thống đã sử dụng cài đặt Chính sách nhóm để ẩn Thùng rác hoặc "Tất cả biểu tượng" trên Màn hình nền, bạn có thể phải liên hệ với quản trị viên hệ thống để khôi phục biểu tượng Thùng rác. Quản trị viên hệ thống có thể sử dụng Trình chỉnh sửa đối tượng chính sách nhóm (GPEDIT.msc) hoặc loại bỏ thông tin sổ đăng ký theo cách thủ công (thông tin này đã được tạo thông qua Trình chỉnh sửa đối tượng chính sách nhóm) cho Thùng rác để khôi phục biểu tượng Thùng rác về Màn hình nền.


Lưu ý Các quy trình sau chỉ hoạt động trên Windows XP Professional. Nếu hệ thống của bạn không phải Windows XP Professional, bạn có thể thử quy trình trong phần "Cách khắc phục".

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hăy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng kư nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:

322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows

 • Để sử dụng Trình chỉnh sửa đối tượng chính sách nhóm để khôi phục Thùng rác:

  1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập GPEDIT.MSC vào hộp Mở, rồi bấm OK.

  2. Trong Cấu hình người dùng, bấm
   Mẫu quản trị, rồi bấm đúp vào
   Màn hình nền.

  3. Bấm đúp vào Loại bỏ biểu tượng Thùng rác khỏi màn hình nền.

  4. Bấm vào tab Thiết đặt, bấm
   Chưa được định cấu hình, rồi bấm OK.

 • Để sử dụng Trình soạn sổ đăng ký để khôi phục Thùng rác:

  1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập
   regedit, rồi bấm OK.

  2. Tìm khóa đăng kí sau:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum

  3. Bấm vào khóa đăng ký bạn đã tìm trong bước 3 rồi trong ngăn bên phải, bấm vào giá trị DWORD đăng ký sau:

   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

  4. Trên menu Chỉnh sửa, bấm
   Xóa rồi bấm vào .

  5. Đóng Trình soạn sổ đăng ký.

Các bước tiếp theo

Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể thử quy trình trong phần "Cách khắc phục".

Giải pháp

Nếu bạn không thể khôi phục Thùng rác bằng cách sử dụng các giải pháp được liệt kê trong bài viết này, hãy giải quyết vấn đề này bằng cách tạo một lối tắt đến Thùng rác:

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính của tôi.

 2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn thư mục.

 3. Bấm vào tab Xem, rồi bấm để bỏ chọn hộp kiểm Ẩn các tệp hệ điều hành được bảo vệ (Khuyến nghị).

 4. Bấm khi bạn nhận được thông báo cảnh báo rồi bấm OK để đóng hộp thoại Tùy chọn thư mục.

 5. Bấm Thư mục trên thanh công cụ.

  Lưu ý Nếu Thư mục không hiển thị trên thanh công cụ, trỏ vào Thanh công cụ trên menu Xem, rồi bấm vào Nút chuẩn.

 6. Trong ngăn điều hướng bên trái, trong Thư mục, tìm thư mục Thùng rác, rồi kéo thư mục Thùng rác đến màn hình nền.

 7. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn thư mục.

 8. Bấm vào tab Xem, rồi bấm để chọn hộp kiểm Ẩn các tệp hệ điều hành được bảo vệ (Khuyến nghị). Bấm OK.

Lưu ý Quy trình này không tạo lại biểu tượng gốc. Tuy nhiên, quy trình này khôi phục hầu hết các tính năng của Thùng rác. Quy trình này bao gồm các mục sau:

 • Xóa tệp bằng cách kéo tệp đó vào biểu tượng Thùng rác trên Màn hình nền của bạn.

 • Truy xuất tệp mà bạn đã xóa bằng cách bấm đúp vào biểu tượng
  Thùng rác trên Màn hình nền của bạn, bấm chuột phải vào tệp mà bạn muốn truy xuất, rồi bấm Khôi phục.

 • Dọn sạch Thùng rác bằng cách bấm chuột phải vào biểu tượng Thùng rác trên Màn hình nền, rồi bấm Dọn sạch Thùng rác.

Lưu ý Khi sử dụng những bước này để khắc phục sự cố, bạn không thể bấm chuột phải vào lối tắt Thùng rác để truy cập vào Thuộc tính của Thùng rác. Để đặt thuộc tính cho Thùng rác, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm đúp vào lối tắt Thùng rác trên Màn hình nền. Cặp Thùng rác mở.

 2. Ở góc trên bên trái của thư mục Thùng rác, bấm chuột phải vào biểu tượng Thùng rác, rồi bấm
  Thuộc tính.


Nếu quy trình này không khắc phục được sự cố, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Nguyên nhân

Một số vấn đề có thể gây ra sự cố này:

 • Chương trình của bên thứ ba đã được sử dụng để ẩn Thùng rác.

 • Chương trình TweakUI đã được sử dụng để ẩn Thùng rác.

 • Thông tin sổ đăng ký cho Thùng rác đã bị xoá.

 • Thiết đặt Chính sách Nhóm đã được sử dụng để ẩn Thùng rác.

  Lưu ý Windows XP Home Edition không hỗ trợ Chính sách nhóm.

Tham khảo

Để được trợ giúp về các tác vụ bảo trì hệ thống phổ biến trong Windows Vista, hãy truy cập trang Web sau của Microsoft:

Khắc phục sự cố với các tác vụ bảo trì hệ thống phổ biến

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×