You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có bộ điều khiển vùng đang chạy Windows Server 2012 R2 hoặc Windows Server 2012 trong một miền.

  • Bạn cài đặt Active Directory trên máy chủ đang chạy Windows Server 2012 R2 trong miền và máy chủ sao chép từ một bộ điều khiển vùng (tiếng Anh thường gọi là điều khiển vùng trợ giúp) trong miền.

Trong trường hợp này, trình Lsass.exe đang chạy trên bộ điều khiển miền trợ giúp lỗi thường xuyên.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này trong Windows 2012 R2, cài đặt bản Cập Nhật 2975719. Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2975719 tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2Để khắc phục sự cố này trong Windows Server 2012, cài đặt bản Cập Nhật 2975331. Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2975331 tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×