Lync 2010 for Windows Phone Hiển thị văn bản tiếng Nhật trong phông chữ Microsoft Yahei bất ngờ

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có Microsoft Lync 2010 cho Windows Phone được cài đặt trên phiên bản tiếng Nhật của Windows Phone 7. Tuy nhiên, văn bản trong Lync 2010 cho Windows Phone được hiển thị bất ngờ trong phông chữ Microsoft Yahei thay vì chữ vũ Gothic. Ví dụ: văn bản trong thẻ liên hệ được hiển thị trong chữ Yahei.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2673226 Mô tả gói Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 dành cho Windows Phone: tháng 3 năm 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×