Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn đăng nhập vào máy khách Microsoft Lync 2010 bằng cách sử dụng dịch vụ trực tuyến Lync.

  • Bạn đặt máy tính của bạn đang chạy Lync 2010 vào chế độ ngủ đông, và sau đó bạn quay trở lại máy tính.

Trong trường hợp này, Lync 2010 không xác thực.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do web vé cuối cùng được lấy từ Giám đốc thay vì máy chủ ngoại vi.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2540951 Mô tả gói Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về web vé, ghé thăm website sau của Microsoft:

Chi tiết dịch vụ máy chủ web vé

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×