Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét trường hợp sau:

  • Bạn đăng nhập vào Microsoft Lync Online.

  • Bạn lưu mật khẩu đăng nhập.

  • Bạn đăng xuất khỏi Lync Online.

  • Bạn xoá các chứng chỉ được sử dụng để kết nối Lync Online trong trình quản lý thông tin đăng nhập Windows.

  • Bạn đăng nhập vào Lync Online một lần nữa.

Trong trường hợp này, Lync 2010 không nhắc bạn nhập thông tin đăng nhập.Chú ý Vấn đề này đặc biệt xảy ra khi bạn có một chứng chỉ giao thức khởi tạo phiên họp (SIP) được lưu tại địa phương.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2496325 Mô tả gói Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×