Lync 2010 vẫn cuộc thăm dò lịch sử hội thoại liên lạc không liệt kê

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn đăng nhập vào Microsoft Lync 2010 và bạn bấm cuộc hội thoại để xem lịch sử trò chuyện.

  • Bạn xoá lịch sử hội thoại liên hệ mà không có trong danh sách liên hệ của bạn.

  • Đóng chế độ xem lịch sử trò chuyện.

Trong trường hợp này, Lync 2010 vẫn cuộc thăm dò cho lịch sử hội thoại của người liên hệ không liệt kê. Sự cố này xảy ra cho đến khi bạn đăng xuất khỏi Lync 2010.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2551268 Mô tả gói Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×