Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn đăng nhập vào Microsoft Lync 2010 và bạn bấm cuộc hội thoại để xem lịch sử trò chuyện.

  • Bạn xoá lịch sử hội thoại liên hệ mà không có trong danh sách liên hệ của bạn.

  • Đóng chế độ xem lịch sử trò chuyện.

Trong trường hợp này, Lync 2010 vẫn cuộc thăm dò cho lịch sử hội thoại của người liên hệ không liệt kê. Sự cố này xảy ra cho đến khi bạn đăng xuất khỏi Lync 2010.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2551268 Mô tả gói Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×