Triệu chứng

Sự cố này xảy ra trong trường hợp sau:

  • Bạn thêm một số liên lạc có một hoặc nhiều điện thoại số điện thoại và địa chỉ email trong Microsoft Outlook 2010.

  • Bạn cài đặt bản Cập Nhật tháng 4 năm 2014 cho Microsoft Lync 2013 hoặc Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (SP1).

  • Bạn tìm kiếm số liên lạc Lync 2013.

  • Bạn mở thẻ liên hệ, liên lạc Lync 2013.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hay cài đặt bản cập nhật sau:

Cập Nhật tháng 4 năm 2014 2881070 Lync 2013 (KB2881070)

Thông tin

Để biết thêm chi tiết về bản Cập Nhật tháng 4 năm 2014 cho Lync 2013, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Mô tả bản Cập Nhật Lync 2013 2863908 2863908 : ngày tháng 4 năm 2014Để biết thêm thông tin về Office 2013 gói dịch vụ 1 (SP1), hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2817430 về Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (SP1)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×