Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra trong trường hợp sau:

  • Người dùng chia sẻ một bảng hoặc trình bày PPT một cuộc họp bằng cách sử dụng Microsoft Lync 2013. Sau đó, người dùng bắt đầu ghi cuộc họp.

  • Người dùng thêm chú thích trong các bảng hoặc PPT, và sau đó dừng ghi.

  • Trong thời gian ngắn, chẳng hạn như 5 giây, sau khi dừng ghi, người dùng tiếp tục thêm chú thích.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hay cài đặt bản cập nhật sau:

2881013 MS14-036: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Lync 2013: ngày 10 tháng 4 năm 2014

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×