Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra trong trường hợp sau:

  • Bạn bắt đầu trò chuyện với trong Microsoft Lync 2013.

  • Bạn chia sẻ màn hình chính của bạn trong hội thoại.

  • Bạn mở một bảng tính Excel trên màn hình chính. Sau đó, bạn kéo trường bảng trụ xoay vào vùng trong bảng tính. Ví dụ: để vùng cột nhãn.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hay cài đặt bản cập nhật sau:

Cập Nhật tháng 4 năm 2014 2881070 Lync 2013 (KB2881070)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×