Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Báo cáo lỗi doanh nghiệp (CER) là mỗi khi bạn làm như sau trong Microsoft Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp):

  • Bạn thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi âm thanh PC đến PC.

  • Bạn tham gia cuộc họp trực tuyến.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt vào tháng 8, 2015 (KB3114351) Cập Nhật bảo mật cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×