Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có hai Lync khách người (người dùng A và người dùng B) trong các mạng con khác nhau trong một môi trường Microsoft Lync Server 2013.

  • Bạn cấu hình tính năng vị trí định tuyến để hạn chế định tuyến cuộc gọi điện thoại chuyển mạch công cộng mạng (PSTN) giữa Lync khách người dùng trong mạng con khác.

  • Người dùng A nhận cuộc gọi PSTN. Sau đó, người dùng A cố gắng thêm người dùng B vào gọi để tạo ra một cuộc họp bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau:

    • Nhấp điện thoại URI người dùng B thiếp.

    • Đặt chuột vào hình ảnh người dùng B, sau đó chọn Cuộc gọi Lync trong danh sách thả xuống gần biểu tượng "Gọi".

Trong trường hợp này, người dùng A gọi người dùng B thành công, mặc dù đây không phải là có thể.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì vị trí định tuyến chỉ phân tích vị trí của tổ chức cuộc họp khi người dùng PSTN cuộc họp.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2937310 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.738 Lync Server 2013 (máy chủ ngoại vi và máy chủ Edge)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×