Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cải tiến và sửa chữa

  • Cung cấp bảo vệ cho một lỗ hổng bảo mật bổ sung liên quan đến thực hiện suy bên kênh được gọi là điểm nổi vội (FP) khôi phục trạng thái (CVE-2018-3665) phiên bản Windows 32-Bit (x 86).

Thông tin Bổ sung

Thông tin về tệpCông bằng tiếng Anh (Mỹ) phiên bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp. Thông tin tệp Windows Server 2008

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Thông tin tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.0-KB4341832-ia64.msu

F474628C323D38F7CDB48F703E621D205507C985

42D9722859248E4AAE00792DADAC5CC44D8D041085777086580E73C48101FD62

Windows6.0-KB4341832-x86.msu

5A2582DFB451699E16642C048174B01CFDB5BF51

5DDB8ED01258789711C43F63EF67BA58E8C59B8A6CB0BB950C0BEE80AB9F0B30

Windows6.0-KB4341832-x64.msu

47639853BD12F2A9E8CB5103600736F8E502C881

2106F976B4187D20863B7432B6BE6EC2AC05698E6C3C5E135542B98A06DE2D12

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Nhánh dịch vụ

Intelppm.sys

6.0.6002.24444

99,840

12-Jul-2018

01:25

IA-64

Not applicable

Processr.sys

6.0.6002.24444

99,328

12-Jul-2018

01:25

IA-64

Not applicable

Hal.dll

6.0.6002.24444

428,224

12-Jul-2018

02:00

IA-64

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

373,760

12-Jul-2018

04:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

255,488

12-Jul-2018

01:58

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,536

12-Jul-2018

04:01

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

352,768

12-Jul-2018

04:12

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

349,696

12-Jul-2018

03:51

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

346,624

12-Jul-2018

03:57

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

338,944

12-Jul-2018

04:05

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.24444

1,980,416

12-Jul-2018

01:53

IA-64

Not applicable

Setbcdlocale.dll

6.0.6002.24444

143,360

12-Jul-2018

01:53

IA-64

Not applicable

Winload.efi

6.0.6002.24444

1,980,096

12-Jul-2018

02:00

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

27,136

12-Jul-2018

03:57

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

01:56

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:58

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

25.600

12-Jul-2018

04:08

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

25.600

12-Jul-2018

03:49

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

25,088

12-Jul-2018

03:56

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

25,088

12-Jul-2018

04:03

Not applicable

Not applicable

Winload.efi

6.0.6002.24444

1,980,096

12-Jul-2018

02:00

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

9,728

12-Jul-2018

03:58

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

9,216

12-Jul-2018

01:56

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

9,728

12-Jul-2018

03:58

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

7,680

12-Jul-2018

04:11

Not applicable

Not applicable

Ci.dll

6.0.6002.24394

218,304

15-May-2018

01:17

IA-64

Not applicable

Driver.stl

Not applicable

4,349

15-Dec-2017

14:06

Not applicable

Not applicable

Csrsrv.dll

6.0.6002.24444

150,016

12-Jul-2018

01:53

IA-64

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

250,880

12-Jul-2018

03:56

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

23,552

12-Jul-2018

03:59

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

160,256

12-Jul-2018

03:59

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

71,680

12-Jul-2018

03:53

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

224,256

12-Jul-2018

01:55

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

20,480

12-Jul-2018

01:57

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

146,432

12-Jul-2018

01:57

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

58,880

12-Jul-2018

01:53

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

281,600

12-Jul-2018

03:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

23,040

12-Jul-2018

03:59

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

181,248

12-Jul-2018

04:00

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

67,584

12-Jul-2018

03:54

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

158,720

12-Jul-2018

04:10

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

16,384

12-Jul-2018

04:11

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

110,080

12-Jul-2018

04:11

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

42,496

12-Jul-2018

04:09

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

143,360

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

15,360

12-Jul-2018

03:50

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

101,376

12-Jul-2018

03:50

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

41,984

12-Jul-2018

03:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

121,344

12-Jul-2018

03:54

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

13,312

12-Jul-2018

03:56

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

87,040

12-Jul-2018

03:57

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:52

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

126,976

12-Jul-2018

04:02

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

13,312

12-Jul-2018

04:04

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

89,600

12-Jul-2018

04:04

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

35,840

12-Jul-2018

04:00

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.0.6002.24444

620,544

12-Jul-2018

01:24

IA-64

Not applicable

Auditpol.exe

6.0.6002.24444

121,856

12-Jul-2018

01:30

IA-64

Not applicable

Msaudite.dll

6.0.6002.24444

146,432

12-Jul-2018

01:53

IA-64

Not applicable

Msobjs.dll

6.0.6002.24444

58,880

12-Jul-2018

01:53

IA-64

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.24444

2,552,496

12-Jul-2018

01:57

IA-64

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.24444

9,427,648

12-Jul-2018

02:00

IA-64

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24444

3,288,064

12-Jul-2018

01:53

IA-64

Not applicable

Spsys.sys

6.0.6002.24298

702,464

23-Feb-2018

03:26

IA-64

Not applicable

Smss.exe

6.0.6002.24444

159,744

12-Jul-2018

01:25

IA-64

Not applicable

Ia32exec.bin

6.5.6524.0

8,262,048

21-Nov-2017

04:34

Not applicable

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24444

27,648

12-Jul-2018

01:53

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.24444

523,776

12-Jul-2018

01:53

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.24444

43,008

12-Jul-2018

01:53

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.24444

620,544

12-Jul-2018

01:53

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88,576

12-Jul-2018

01:53

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntdll.dll

6.0.6002.24444

1,168,848

12-Jul-2018

02:23

x86

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24444

679,424

12-Jul-2018

02:16

x86

Not applicable

Acwow64.dll

6.0.6002.24444

43,520

12-Jul-2018

02:16

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.24444

7,680

12-Jul-2018

01:22

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24444

14,336

12-Jul-2018

02:16

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

12-Jul-2018

01:22

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.24444

2,560

12-Jul-2018

01:22

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.24444

5.120

12-Jul-2018

02:16

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,024

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

266,240

12-Jul-2018

02:22

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

393,216

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

360,448

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

360,448

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

356,352

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

348,160

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.24444

823,808

12-Jul-2018

02:16

x86

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

262,144

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

167,936

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

81,920

12-Jul-2018

03:25

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

233,472

12-Jul-2018

02:20

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

28,672

12-Jul-2018

02:21

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

155,648

12-Jul-2018

02:22

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

69,632

12-Jul-2018

02:19

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

290,816

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

192,512

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

77,824

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

167,936

12-Jul-2018

03:32

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

24,576

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

118,784

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

53,248

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

151,552

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

24,576

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

110,592

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

53,248

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

131,072

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

24,576

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

98,304

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

40.960

12-Jul-2018

03:32

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

135,168

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

24,576

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

98,304

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

45,056

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.0.6002.24444

620,544

12-Jul-2018

01:21

x86

Not applicable

Auditpol.exe

6.0.6002.24444

41,984

12-Jul-2018

01:24

x86

Not applicable

Msaudite.dll

6.0.6002.24444

146,432

12-Jul-2018

02:16

x86

Not applicable

Msobjs.dll

6.0.6002.24444

58,880

12-Jul-2018

02:16

x86

Not applicable

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Amdk7.sys

6.0.6002.24444

41,472

12-Jul-2018

01:21

x86

Amdk8.sys

6.0.6002.24444

44,032

12-Jul-2018

01:21

x86

Crusoe.sys

6.0.6002.24444

41,472

12-Jul-2018

01:21

x86

Intelppm.sys

6.0.6002.24444

41,984

12-Jul-2018

01:21

x86

Processr.sys

6.0.6002.24444

41,472

12-Jul-2018

01:21

x86

Viac7.sys

6.0.6002.24444

41,984

12-Jul-2018

01:21

x86

Halacpi.dll

6.0.6002.24444

137,920

12-Jul-2018

02:24

x86

Halmacpi.dll

6.0.6002.24444

169,664

12-Jul-2018

02:24

x86

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

380,928

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

389,120

12-Jul-2018

03:31

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,024

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,024

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

401.408

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

266,240

12-Jul-2018

02:22

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

393,216

12-Jul-2018

03:32

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,024

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

393,216

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

376,832

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

393,216

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

389,120

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

360,448

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

360,448

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,024

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

389,120

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

393,216

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

389,120

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

389,120

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

393,216

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,024

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,024

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

356,352

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

348,160

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.24444

823,808

12-Jul-2018

02:16

x86

Setbcdlocale.dll

6.0.6002.24444

46,592

12-Jul-2018

02:16

x86

Winload.exe

6.0.6002.24444

1,016,512

12-Jul-2018

02:24

x86

Winresume.exe

6.0.6002.24444

931,520

12-Jul-2018

02:24

x86

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:25

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

27,136

12-Jul-2018

03:24

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:22

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

27,136

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:24

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

02:19

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

02:17

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:25

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:25

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:23

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:32

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:25

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:23

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

25.600

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

25.600

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

27,136

12-Jul-2018

03:24

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:22

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:32

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:24

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:25

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:23

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

25,088

12-Jul-2018

03:32

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

25,088

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:24

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

25,088

12-Jul-2018

03:32

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:31

Not applicable

Winload.exe

6.0.6002.24420

1,016,512

26-Jun-2018

00:27

x86

Winresume.exe

6.0.6002.24259

931,560

15-Dec-2017

14:05

x86

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

10.240 người

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

9,728

12-Jul-2018

02:21

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

10.240 người

12-Jul-2018

03:31

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

10.240 người

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

10,752

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

8,192

12-Jul-2018

03:32

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

9,728

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Ci.dll

6.0.6002.24394

651,968

15-May-2018

01:15

x86

Driver.stl

Not applicable

4,349

15-Dec-2017

14:05

Not applicable

Csrsrv.dll

6.0.6002.24444

49,664

12-Jul-2018

02:16

x86

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

229,376

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

28,672

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

159,744

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

69,632

12-Jul-2018

03:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

245,760

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

176,128

12-Jul-2018

03:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

81,920

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

241,664

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

167,936

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

73,728

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

262,144

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

167,936

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

81,920

12-Jul-2018

03:25

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

286,720

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

196,608

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

81,920

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

233,472

12-Jul-2018

02:20

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

28,672

12-Jul-2018

02:21

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

155,648

12-Jul-2018

02:22

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

69,632

12-Jul-2018

02:19

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

274,432

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:31

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

192,512

12-Jul-2018

03:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

77,824

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

237,568

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

172,032

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

77,824

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

290,816

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

192,512

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

77,824

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

221,184

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

28,672

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

147,456

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

69,632

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

262,144

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

180,224

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

86,016

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

262,144

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

176,128

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

81,920

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

167,936

12-Jul-2018

03:32

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

24,576

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

118,784

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

53,248

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

151,552

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

24,576

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

110,592

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

53,248

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

241,664

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

163,840

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

73,728

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

253,952

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

176,128

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

81,920

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

270,336

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

188,416

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

81,920

12-Jul-2018

03:25

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

274,432

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

192,512

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

77,824

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

270,336

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

192,512

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

77,824

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

266,240

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

172,032

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

86,016

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

241,664

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

172,032

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

73,728

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

241,664

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

28,672

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

167,936

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

69,632

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

131,072

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

24,576

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

98,304

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

40.960

12-Jul-2018

03:32

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

135,168

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

24,576

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

98,304

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

45,056

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Adtschema.dll

6.0.6002.24444

620,544

12-Jul-2018

01:21

x86

Auditpol.exe

6.0.6002.24444

41,984

12-Jul-2018

01:24

x86

Msaudite.dll

6.0.6002.24444

146,432

12-Jul-2018

02:16

x86

Msobjs.dll

6.0.6002.24444

58,880

12-Jul-2018

02:16

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.24444

1,210,048

12-Jul-2018

02:23

x86

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.24444

3,586,240

12-Jul-2018

02:24

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.24444

3,498,176

12-Jul-2018

02:24

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24444

783,872

12-Jul-2018

02:16

x86

Spsys.sys

6.0.6002.24298

342,528

12-Jul-2018

00:54

x86

Smss.exe

6.0.6002.24444

65,024

12-Jul-2018

01:22

x86

Videoprt.sys

6.0.6002.24444

105,472

12-Jul-2018

01:25

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Nhánh dịch vụ

Amdk8.sys

6.0.6002.24444

51.200

12-Jul-2018

01:30

x64

Not applicable

Intelppm.sys

6.0.6002.24444

48,128

12-Jul-2018

01:30

x64

Not applicable

Processr.sys

6.0.6002.24444

47,104

12-Jul-2018

01:30

x64

Not applicable

Hal.dll

6.0.6002.24444

230,592

12-Jul-2018

02:10

x64

Not applicable

Hvax64.exe

6.0.6002.24444

632,832

12-Jul-2018

01:32

x64

Not applicable

Hvboot.sys

6.0.6002.24444

108,224

12-Jul-2018

02:10

x64

Not applicable

Hvix64.exe

6.0.6002.24444

646,144

12-Jul-2018

01:32

x64

Not applicable

Virtualization.events.xml

Not applicable

1,384

21-Nov-2017

04:33

Not applicable

Not applicable

Vmwp.exe

6.0.6002.24444

3,312,640

12-Jul-2018

01:35

x64

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

371,200

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

379,392

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

376,832

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

373,760

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

393,216

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

255,488

12-Jul-2018

02:07

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

382,464

12-Jul-2018

03:47

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

375,808

12-Jul-2018

03:49

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,536

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

366,080

12-Jul-2018

03:52

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

383,488

12-Jul-2018

03:55

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

380,928

12-Jul-2018

03:57

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

352,768

12-Jul-2018

03:50

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

349,696

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

374,272

12-Jul-2018

03:52

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

380,416

12-Jul-2018

03:54

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,536

12-Jul-2018

03:56

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

379,392

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

379,904

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,536

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

375,296

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

375,296

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

346,624

12-Jul-2018

03:46

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

338,944

12-Jul-2018

03:44

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.24444

1,079,808

12-Jul-2018

02:02

x64

Not applicable

Setbcdlocale.dll

6.0.6002.24444

58,368

12-Jul-2018

02:02

x64

Not applicable

Winload.efi

6.0.6002.24444

1,102,528

12-Jul-2018

02:10

Not applicable

Not applicable

Winload.exe

6.0.6002.24444

1,089,216

12-Jul-2018

02:10

x64

Not applicable

Winresume.efi

6.0.6002.24444

998,080

12-Jul-2018

02:10

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe

6.0.6002.24444

987,328

12-Jul-2018

02:10

x64

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:45

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:46

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

27,136

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

27,136

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

27,136

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

02:03

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

02:04

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

02:05

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

02:03

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:44

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:45

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:46

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:44

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:46

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:49

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:51

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:52

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:49

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:51

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:52

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:54

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:50

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

25.600

12-Jul-2018

03:46

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

25.600

12-Jul-2018

03:47

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:45

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

25.600

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

25.600

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:46

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:50

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:46

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:49

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:51

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:47

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:49

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

27,136

12-Jul-2018

03:51

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:53

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:49

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,624

12-Jul-2018

03:44

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:46

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

25,088

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

25,088

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:44

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

26,112

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

25,088

12-Jul-2018

03:45

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6002.24444

25,088

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6002.24444

25,088

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6002.24444

19.456

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Winload.efi

6.0.6002.24444

1,102,528

12-Jul-2018

02:10

Not applicable

Not applicable

Winload.exe

6.0.6002.24420

1,089,216

26-Jun-2018

00:27

x64

Not applicable

Winresume.efi

6.0.6002.24444

998,080

12-Jul-2018

02:10

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe

6.0.6002.24259

986,856

15-Dec-2017

14:06

x64

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

9,728

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

9,216

12-Jul-2018

02:06

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

9,728

12-Jul-2018

03:46

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

9,728

12-Jul-2018

03:47

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

10.240 người

12-Jul-2018

03:56

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

7,680

12-Jul-2018

03:49

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6002.24444

9,216

12-Jul-2018

03:52

Not applicable

Not applicable

Ci.dll

6.0.6002.24394

413,376

15-May-2018

01:17

x64

Not applicable

Driver.stl

Not applicable

4,349

15-Dec-2017

14:06

Not applicable

Not applicable

Csrsrv.dll

6.0.6002.24444

86,016

12-Jul-2018

02:02

x64

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

220,672

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

20,480

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

152,064

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

60,928

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

234,496

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

22,016

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

165,376

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

71,680

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

230,400

12-Jul-2018

03:46

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

22,016

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

156,672

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

66,048

12-Jul-2018

03:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

250,880

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

23,552

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

160,256

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

71,680

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

278,016

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

23,552

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

187,392

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

74,240

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

224,256

12-Jul-2018

02:05

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

20,480

12-Jul-2018

02:06

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

146,432

12-Jul-2018

02:07

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

58,880

12-Jul-2018

02:04

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

264,704

12-Jul-2018

03:45

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

23,040

12-Jul-2018

03:46

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

184,320

12-Jul-2018

03:47

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

67,584

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

227,840

12-Jul-2018

03:47

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

21,504

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

160,768

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

68,608

12-Jul-2018

03:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

281,600

12-Jul-2018

03:46

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

23,040

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

181,248

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

67,584

12-Jul-2018

03:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

211,456

12-Jul-2018

03:50

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

20,480

12-Jul-2018

03:51

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

136,192

12-Jul-2018

03:52

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

61,440

12-Jul-2018

03:49

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

254,464

12-Jul-2018

03:52

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

22,528

12-Jul-2018

03:54

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

171,008

12-Jul-2018

03:55

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

76,288

12-Jul-2018

03:51

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

253,440

12-Jul-2018

03:55

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

23,040

12-Jul-2018

03:56

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

166,912

12-Jul-2018

03:56

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

70,656

12-Jul-2018

03:53

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

158,720

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

16,384

12-Jul-2018

03:49

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

110,080

12-Jul-2018

03:50

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

42,496

12-Jul-2018

03:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

143,360

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

15,360

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

101,376

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

41,984

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

231,424

12-Jul-2018

03:50

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

22,016

12-Jul-2018

03:51

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

153.600

12-Jul-2018

03:52

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

65,024

12-Jul-2018

03:49

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

243,200

12-Jul-2018

03:51

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

22,528

12-Jul-2018

03:53

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

165,888

12-Jul-2018

03:53

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

70,656

12-Jul-2018

03:50

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

261,632

12-Jul-2018

03:53

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

22,528

12-Jul-2018

03:55

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

180,224

12-Jul-2018

03:55

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

72,192

12-Jul-2018

03:52

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

265,728

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

22,528

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

181,248

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

68,096

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

260,608

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

23,552

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

181,248

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

67,584

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

257,024

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

22,528

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

163,328

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

74,752

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

231,424

12-Jul-2018

03:46

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

21,504

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

161.280

12-Jul-2018

03:48

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

65,024

12-Jul-2018

03:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

231,424

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

20,992

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

159,744

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

60,416

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

121,344

12-Jul-2018

03:44

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

13,312

12-Jul-2018

03:45

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

87,040

12-Jul-2018

03:45

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

126,976

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

13,312

12-Jul-2018

03:44

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

89,600

12-Jul-2018

03:44

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

35,840

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.0.6002.24444

620,544

12-Jul-2018

01:30

x64

Not applicable

Auditpol.exe

6.0.6002.24444

53,760

12-Jul-2018

01:35

x64

Not applicable

Msaudite.dll

6.0.6002.24444

146,432

12-Jul-2018

02:02

x64

Not applicable

Msobjs.dll

6.0.6002.24444

58,880

12-Jul-2018

02:02

x64

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.24444

1,583,456

12-Jul-2018

02:04

x64

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.24444

4,713,664

12-Jul-2018

02:10

x64

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24444

1,308,160

12-Jul-2018

02:02

x64

Not applicable

Spsys.sys

6.0.6002.24298

354,816

23-Feb-2018

03:26

x64

Not applicable

Smss.exe

6.0.6002.24444

76,288

12-Jul-2018

01:31

x64

Not applicable

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24444

16,896

12-Jul-2018

02:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.24444

234,496

12-Jul-2018

02:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.24444

17,408

12-Jul-2018

02:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.24444

301,568

12-Jul-2018

02:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntdll.dll

6.0.6002.24444

1,168,848

12-Jul-2018

02:23

x86

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24444

679,424

12-Jul-2018

02:16

x86

Not applicable

Acwow64.dll

6.0.6002.24444

43,520

12-Jul-2018

02:16

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.24444

7,680

12-Jul-2018

01:22

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24444

14,336

12-Jul-2018

02:16

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

12-Jul-2018

01:22

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.24444

2,560

12-Jul-2018

01:22

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.24444

5.120

12-Jul-2018

02:16

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

380,928

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

389,120

12-Jul-2018

03:31

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,024

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,024

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

401.408

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

266,240

12-Jul-2018

02:22

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

393,216

12-Jul-2018

03:32

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,024

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

393,216

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

376,832

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

393,216

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

389,120

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

360,448

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

360,448

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,024

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

389,120

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

393,216

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

389,120

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

389,120

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

393,216

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,024

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

385,024

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

356,352

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24444

348,160

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.24444

823,808

12-Jul-2018

02:16

x86

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

229,376

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

28,672

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

159,744

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

69,632

12-Jul-2018

03:24

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

245,760

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

176,128

12-Jul-2018

03:31

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

81,920

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

241,664

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

167,936

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

73,728

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

262,144

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

167,936

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

81,920

12-Jul-2018

03:25

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

286,720

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

196,608

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

81,920

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

233,472

12-Jul-2018

02:20

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

28,672

12-Jul-2018

02:21

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

155,648

12-Jul-2018

02:22

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

69,632

12-Jul-2018

02:19

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

274,432

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:31

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

192,512

12-Jul-2018

03:31

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

77,824

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

237,568

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

172,032

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

77,824

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

290,816

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

192,512

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

77,824

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

221,184

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

28,672

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

147,456

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

69,632

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

262,144

12-Jul-2018

03:41

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

180,224

12-Jul-2018

03:43

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

86,016

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

262,144

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

176,128

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

81,920

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

167,936

12-Jul-2018

03:32

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

24,576

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

118,784

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

53,248

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

151,552

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

24,576

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

110,592

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

53,248

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

241,664

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

163,840

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

73,728

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

253,952

12-Jul-2018

03:40

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

176,128

12-Jul-2018

03:42

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

81,920

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

270,336

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

188,416

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

81,920

12-Jul-2018

03:25

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

274,432

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

192,512

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

77,824

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

270,336

12-Jul-2018

03:28

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

192,512

12-Jul-2018

03:30

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

77,824

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

266,240

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:38

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

172,032

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

86,016

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

241,664

12-Jul-2018

03:37

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

32,768

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

172,032

12-Jul-2018

03:39

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

73,728

12-Jul-2018

03:36

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

241,664

12-Jul-2018

03:27

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

28,672

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

167,936

12-Jul-2018

03:29

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

69,632

12-Jul-2018

03:26

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

131,072

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

24,576

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

98,304

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

40.960

12-Jul-2018

03:32

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6002.24444

135,168

12-Jul-2018

03:34

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6002.24444

24,576

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6002.24444

98,304

12-Jul-2018

03:35

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6002.24444

45,056

12-Jul-2018

03:33

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.0.6002.24444

620,544

12-Jul-2018

01:21

x86

Not applicable

Auditpol.exe

6.0.6002.24444

41,984

12-Jul-2018

01:24

x86

Not applicable

Msaudite.dll

6.0.6002.24444

146,432

12-Jul-2018

02:16

x86

Not applicable

Msobjs.dll

6.0.6002.24444

58,880

12-Jul-2018

02:16

x86

Not applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×