We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

 

Thông tin về tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

WindowsXP-KB4494059-x86-Embedded-ENU.exe

58109E2522CD4E5B41840CE5D24931D52E421F72

A0ADEFBD88A699CFA43CC8D1EC514D99A12CBC62B836997D56F9DFD9D817AE38

Thông tin tệp Windows Embedded POSReady 2009

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Oleprn.dll

5.1.2600.7680

107,008

13-Mar-2019

14:52

x86

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×